Historia

Ylihärmän sammutusmiehet ry. on perustettu 18.12.1990, jolloin pidettiin perustava kokous härmän kuntokeskuksessa.

Toiminta oli aluksi pitkälti pihojen pesua ja peltojen kulottamista.

jatkuu..